Wybory do Rady Miejskiej w Choroszczy – Okręg Nr 3

Okręg nr 3 obejmuje:
Część miasta Choroszczy, w skład którego wchodzą ulice: Henryka Sienkiewicza, Plac im. Zygmunta Brodowicza, Słoneczna, Szpitalna, 3 – go Maja (do numeru 19 i 8)

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
KAMIEŃSKI Adam 45 Choroszcz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA
TYWOŃCZUK Marek 43 Choroszcz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK TYWOŃCZUK CHOROSZCZ W DZIAŁANIU
10 RAMOTOWSKI Robert 45 Choroszcz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ