Zasady głosowania w wyborach samorządowych

W niedzielę (21 października) w całej Polsce wybierani będą radni miast, gmin i powiatów, ale także przedstawiciele do sejmiku wojewódzkich oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Jak oddać ważny głos? Podpowiadamy.

Gdzie i kiedy można głosować?

Każda z miejscowości została podzielona na obwody głosowania.

Adresy lokali wyborczych i informacje o obwodach prezentujemy tutaj:

  • Lokale wyborcze i obwody głosowania – m Białystok
  • Lokale wyborcze i obwody głosowania – gm Choroszcz

Lokale wyborcze będą otwarte wyłącznie 21 października 2018 roku od godziny 7.00 do godziny 21.00.

Głosowanie w wyborach samorządowych odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może brać udział w wyborach?

W wyborach samorządowych może uczestniczyć każdy mieszkaniec Polski, który w dniu 16 listopada ma co najmniej 18 lat. W spisach wyborców ujmowane są wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców czyli takie, które są zameldowane na stałe na obszarze gminy.

Wyborcy:
– stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
– nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
– stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały,
wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożyli w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Nie ma możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania, dopisując się do listy wyborców. Zameldowanie na pobyt czasowy nie skutkuje wpisaniem do rejestru wyborców.

Jak oddać ważny głos?

Na trenie powiatu białostockiego każdy z wyborców otrzyma cztery karty do głosowania, każda z nich powinna być w innym kolorze:

Na podstawie poprzednich wyborów, najprawdopodobniej będzie się to przedstawiało następująco:

  • karta koloru różowego – wybory prezydenta, wójta lub burmistrza,
  • karta koloru białego – wybory do rady miasta lub rady gminy,
  • karta koloru zółtego – wybory do rady powiatu,
  • karta koloru niebieskiego – wybory do sejmiku województwa.

W przypadku wyborów do Rady Miasta / Rady Gminy, a także wyborów prezydenta Białegostoku i wójtów oraz burmistrzów obowiązują te same zasady. Głosować można tylko na jednego kandydata do rady oraz jednego kandydata na prezydenta lub burmistrza, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata (dwie linie przecinające się w obrębie kratki). Głos będzie nieważny jeśli nie postawimy znaku „X” w żadnej kratce lub oddamy głos na więcej lub jednego kandydata.

W przypadku wyborów do Rady Powiatu Gliwickiego i Sejmiku Województwa Śląskiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce, obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, wskazując tym samym jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Głos będzie nieważny jeśli oddamy głos na więcej niż jedną listę, nie postawimy nigdzie znaku „X” lub postawimy znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, które rejestracja została unieważniona.

Uwaga! W razie pomyłki, nie ma możliwości otrzymania drugiej karty głosowania.

Gdzie znajdę informacje o kandydatach?

Informacje o kandydatach w wyborach samorządowych, a także komitetach wyborczych, można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl.